Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2014
Αναζήτηση
Αρχική ΣελίδαΕνημέρωσηΧάρτης ΙστοτόπουΕπικοινωνίαΧρήσιμες Συνδέσεις
Νέο ΕΣΠΑ 2014-2020
Μητρώο Μισθοδοσίας
Μητρώο Ψηφιακής Υποδομής
Μητρώο Δημόσιων Συμβάσεων
Πρόγραμμα
Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης
Εθνική Πύλη Δημόσιας Διοίκησης
Ε.Κ.Δ.Δ.Α.
BUSINESS WOMEN
Παραδοσιακοί Οικισμοί Ηπείρου
Ορεινός Τουρισμός Ηπείρου
Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
Ευρυζωνικό Δίκτυο Ιωαννίνων
EPIRUS FRIENDLY SHOPPING
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΥΛΟΣ
Πολιτισμός
Newsletter
Ευρωπαική Επιτροπή
Ευρωπαικά Προγράμματα
Επιχειρησιακά Προγράμματα
ιστοχώρος ΥΠΕΣ για τον ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ
diokit_metarrythmisi.jpg
Νέα Αιρετή Περιφέρεια
Ε.Δ.Α. Περιφέρειας Ηπείρου
eda.jpg
Αποκεντρωμένη Διοίκηση
logo_apdhpeirou.jpg
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας


© Copyright 2011, 2012, 2013, 2014
ΠΕΔ Ηπείρου
BRIDGETRAD_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Εκτύπωση
18.09.14
 
 
logo-pedh.jpg
    Ιωάννινα  15/09/2014  
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΔΗΜΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ

   
Αριθμ. Πρωτ.:  497
 
  Ν.Ζέρβα 2, 453 32, ΙΩΑΝΝΙΝΑ  
Τηλ.26510 23960 - 77656
FAX 26510 31771
       
           
  ΘΕΜΑ : «Ανακοίνωση Απευθείας Ανάθεσης Προμήθειας Υλικών στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης ‘ΓΕΦΥΡΕΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ / BRIDGES OF HISTORY AND TRADITION’»  
 

Η ΠΕΔ Ηπείρου, ως Επικεφαλής Εταίρος, υλοποιεί με τη συμμετοχή του UPI PUGLIA την Πράξη με τίτλο «BRIDGES OF HISTORY AND TRADITION», στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2007 – 2013.

Στο πλαίσιο της εν λόγω Πράξης,  και λαμβάνοντας υπόψη:

 • Τις διατάξεις του άρθρου 22 του ενιαίου κανονισμού προμηθειών της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. & Τ.Ε.Δ.Κ.,
 • Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Π.∆. 75/2011,
 • Το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο της Πράξης με τίτλο «BRIDGES OF HISTORY AND TRADITION»,
 • Τη Σύμβαση με Aρ. Ι1.31.05 μεταξύ του Υπουργείου Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2007 – 2013) και του Επικεφαλής Εταίρου (Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ηπείρου) της Πράξης,
 • Την εταιρική Σύμβαση μεταξύ του Επικεφαλής Εταίρου και των λοιπών Εταίρων της Πράξης,

η ΠΕΔ Ηπείρου προτίθεται να προχωρήσει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στην «Προμήθεια Υλικών για τη Λειτουργία του Διασυνοριακού Κέντρου Υποδοχής/Ενημέρωσης Επισκεπτών στο πλαίσιο της Πράξης με διακριτικό τίτλο “BRIDGETRAD”» συνολικού Προϋπολογισμού 20.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

 
     
    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ Π.Ε.Δ. ΗΠΕΙΡΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ
     
           
BRIDGETRAD_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΠΙΠΛΩΝ Εκτύπωση
18.09.14
 
 
logo-pedh.jpg
    Ιωάννινα  15/09/2014  
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΔΗΜΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ

   
Αριθμ. Πρωτ.:  496
 
  Ν.Ζέρβα 2, 453 32, ΙΩΑΝΝΙΝΑ  
Τηλ.26510 23960 - 77656
FAX 26510 31771
       
           
  ΘΕΜΑ : «Ανακοίνωση Απευθείας Ανάθεσης Προμήθειας Επίπλων στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης ‘ΓΕΦΥΡΕΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ / BRIDGES OF HISTORY AND TRADITION’»  
 

Η ΠΕΔ Ηπείρου, ως Επικεφαλής Εταίρος, υλοποιεί με τη συμμετοχή του UPI PUGLIA την Πράξη με τίτλο «BRIDGES OF HISTORY AND TRADITION», στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2007 – 2013.

Στο πλαίσιο της εν λόγω Πράξης,  και λαμβάνοντας υπόψη:
 • Τις διατάξεις του άρθρου 22 του ενιαίου κανονισμού προμηθειών της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. & Τ.Ε.Δ.Κ.,
 • Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Π.∆. 75/2011,
 • Το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο της Πράξης με τίτλο «BRIDGES OF HISTORY AND TRADITION»,
 • Τη Σύμβαση με Aρ. Ι1.31.05 μεταξύ του Υπουργείου Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2007 – 2013) και του Επικεφαλής Εταίρου (Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ηπείρου) της Πράξης,
 • Την εταιρική Σύμβαση μεταξύ του Επικεφαλής Εταίρου και των λοιπών Εταίρων της Πράξης,

η ΠΕΔ Ηπείρου προτίθεται να προχωρήσει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στην «Προμήθεια Επίπλων για τη Λειτουργία του Διασυνοριακού Κέντρου Υποδοχής/Ενημέρωσης Επισκεπτών στο πλαίσιο της Πράξης με διακριτικό τίτλο “BRIDGETRAD”» συνολικού Προϋπολογισμού 21.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
 
     
    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ Π.Ε.Δ. ΗΠΕΙΡΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ
     
           
6η Συνεδρίαση ΔΣ 23/09/2014 Εκτύπωση
13.09.14
 
 
logo-pedh.jpg
    Ιωάννινα  09/09/2014  
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΔΗΜΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ

   
Αριθμ. Πρωτ.:  476
 
  Ν.Ζέρβα 2, 453 32, ΙΩΑΝΝΙΝΑ  
Τηλ.26510 23960 - 77656
FAX 26510 31771
       
       ΠΡΟΣ: 1. Τα Μέλη του Δ.Σ.
της Π.Ε.Δ. ΗΠΕΙΡΟΥ
 
        2.  Δημάρχους Ηπείρου  
           
 
Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ. ΗΠΕΙΡΟΥ που θα γίνει στα γραφεία της στα Ιωάννινα (Ναπ. Ζέρβα 2, 4ος όροφος) την Τρίτη 23.09.2014 και ώρα 13.00, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
 1. Έγκριση παράτασης χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της πράξης με τίτλο: «ΠΕΤΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ / STONE AND TRADITION», στο Διασυνοριακό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ – ΙΤΑΛΙΑ 2007 – 2013, και σχετική τροποποίηση σύμβασης.
 2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Π.Ε.Δ. Ηπείρου οικονομικού έτους 2014.
 3. Απόφαση Ανάληψης Υποχρεώσεων για πληρωμή δαπανών.
 4. Διοργάνωση ημερίδας ενημέρωσης των νέων Δημάρχων, Αντιδημάρχων και Προέδρων Δημοτικών Συμβουλίων της Ηπείρου.
 5. Έγκριση καταβολής δαπανών για μετακινήσεις Προέδρου της Π.Ε.Δ. Ηπείρου.
 6. Σχετικά με την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των νέων εκπροσώπων των Δήμων στην Π.Ε.Δ. Ηπείρου για την εκλογή του νέου Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ. Ηπείρου, και την εκλογή των εκπροσώπων της στην Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος.
 7. Έγκριση πληρωμής δαπανών μετακίνησης στο εξωτερικό Ομάδας Διοίκησης Έργου του προγράμματος «Δια βίου μάθηση - Leonardo da Vinci, Δράση εταιρικές σχέσεις 2013» (LDV), με διακριτικό τίτλο «Business Women».
 8. Συζήτηση επί θεμάτων γενικότερου ενδιαφέροντος.
 
     
    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ Π.Ε.Δ. ΗΠΕΙΡΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ
     
           
ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΕΚΛΕΓΜΕΝΟΥΣ ΑΙΡΕΤΟΥΣ (II) Εκτύπωση
12.09.14
 
 
logo-pedh.jpg
    Ιωάννινα  10/09/2014  
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΔΗΜΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ

   
Αριθμ. Πρωτ.:  480
 
  Ν.Ζέρβα 2, 453 32, ΙΩΑΝΝΙΝΑ  
Τηλ.26510 23960 - 77656
FAX 26510 31771
       
           
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


κ.κ. Δήμαρχοι,

σας προσκαλούμε στην ημερίδα «Κρίσιμα ζητήματα θεσμικού πλαισίου Ο.Τ.Α. – Διοικητικός χειρισμός», η οποία απευθύνεται στα ανώτατα στελέχη διοίκησης των Δήμων: Δημάρχους, Αντιδημάρχους, Προέδρους Διοικητικών Συμβουλίων, Γενικούς Γραμματείς, Διευθυντές, Συμβούλους, κλπ.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο «DU LAC» στα Ιωάννινα στις 26/9/2014, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο πρόγραμμα, και σ’ αυτήν:
 • θα υποδειχθούν οι τρόποι αντιμετώπισης των ζητημάτων που αναδείχθηκαν με την ανάληψη των καθηκόντων των νέων διοικήσεων και
 • θα επισημανθούν τα σημεία που θα πρέπει να τύχουν ιδιαίτερης προσοχής στην συνέχεια της θητείας και άπτονται του θεσμικού πλαισίου.
Κύριος εισηγητής θα είναι ο Μελετητής - συγγραφέας κ. Ιωάννης Θεοδώρου, γενικός δ/ντής του Δήμου Καλαμαριάς με πλούσιο συγγραφικό έργο και μακρόχρονη εμπειρία στην υποστήριξη των στελεχών των Ο.Τ.Α. επί θεμάτων θεσμικού πλαισίου.
 
    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ Π.Ε.Δ. ΗΠΕΙΡΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ

     
  Περισσότερα στα συνημμένα αρχεία
  pdf ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
pdf ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
pdf ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (50) Εκτύπωση
10.09.14
 
 
dimosio.jpg

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: Αριθμ.: 50

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

3η ΠΑΡΑΤΑΣΗ


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

 
 
Σας γνωρίζουμε ότι την 5 Σεπτεμβρίου 2014 ψηφίστηκε στη Βουλή, στο σχέδιο νόμου «Καταπολέμηση εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας», τροπολογία αναφορικά με το Πρόγραμμα Εθελοντικής Κινητικότητας.

Το Υπουργείο Εσωτερικών με το άρθρο 9 του ψηφισθέντος νομοσχεδίου, δίνει νέα χρονική περίοδο εφαρμογής του Προγράμματος Εθελοντικής Κινητικότητας, με την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής των εργαζομένων να δύναται να πραγματοποιηθεί από τη λήξη της προηγούμενης ημερομηνίας (ήτοι την 29η-8-2014) έως και την 30-9-2014.

Προς διευκόλυνση της εφαρμογής του Προγράμματος, διευκρινίζονται τα ακόλουθα, βάσει του περιεχομένου των ισχυουσών ρυθμίσεων:
 • Η νομοθετική πρόβλεψη
 • Ο σκοπός της ρύθμισης
 • Τεχνική επεξήγηση
 • Αναστολή μετατάξεων με τις κοινές διατάξεις
 • Ειδικότερες επισημάνσεις:
 
       
  Περισσότερα στο επισυναπτόμενο αρχείο   pdf Εγκύκλιος 50  
                 
        ΠΗΓΗ:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΝΠΔΔ Εκτύπωση
28.08.14
 
 
dimosio2.jpg

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Π.Δ. 318/1992 ΠΕΡΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και ΝΠΔΔΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

 
 
Τις αλλαγές που επέρχονται στη διαδικασία της αξιολόγησης αναφέρει νεότερη εγκύκλιος του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης η οποία εκδόθηκε σήμερα. Το υπουργείο με τις σχετικές επισημάνσεις επιχειρεί να καθησυχάσει τους δημοσίους υπαλλήλους ότι δε διατρέχουν κίνδυνο απόλυσης λόγω αρνητικής αξιολόγησης. Μεταξύ άλλων στην εγκύκλιο τονίζεται ότι η αξιολόγηση του έτους 2013 δεν λαμβάνεται υπόψη κατά την αποτίμηση των προσόντων των υπαλλήλων για τη θέση τους σε διαθεσιμότητα και κινητικότητα κατά τις διατάξεις των άρθρων 90 και 91 του ν. 4172/2014 και δεν επιφέρει οποιαδήποτε δυσμενή έννομη συνέπεια, υπηρεσιακού ή μισθολογικού χαρακτήρα, για τον αξιολογούμενο.

Επίσης το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο αξιολόγησης είναι μεταβατικού χαρακτήρα και ισχύει αποκλειστικά για το έτος αξιολόγησης 2013. Περαιτέρω, προβλέπεται ότι εφόσον η αξιολόγηση του επόμενου έτους κατά το πάγιο σύστημα που θα ισχύσει είναι καλύτερη της αξιολόγησης έτους 2013 με το μεταβατικό σύστημα αξιολόγησης, η καλύτερη αξιολόγηση του έτους 2014 ισχύει και για το έτος 2013. Η δυσμενέστερη αξιολόγηση του έτους 2013 στην περίπτωση αυτή αφαιρείται από το προσωπικό μητρώο του υπαλλήλου.

Προθεσμίες

Στην εγκύκλιο προβλέπονται και νέες προθεσμίες.

Συγκεκριμένα:
 • Έως την 1η/9/2014: έκδοση απόφασης επιμερισμού ανά κλίμακα βαθμολόγησης
 • Έως την 16η/09/2014: συμπλήρωση και υποβολή της αυτοαξιολόγησης
 • Έως την 1η/10/2014: Συμπλήρωση και υποβολή της εισήγησης, όπου απαιτείται.
 • Έως 31/10/2014: Καταληκτική ημερομηνία συμπλήρωσης της αξιολόγησης από τους κατά το νόμο αξιολογητές.

Για την παρακολούθηση της διαδικασίας αξιολόγησης συγκροτείται Ειδική Επιτροπή Αξιολόγηση με διετή θητεία.
 
       
  Περισσότερα στο επισυναπτόμενο αρχείο   pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  
                 
        ΠΗΓΗ:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΡΟΔΑΚΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΩΝ
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ & ΝΠΙΔ ΑΥΤΩΝ
ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΕΚΛΕΓΜΕΝΟΥΣ ΑΙΡΕΤΟΥΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 1η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014- 31η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019 (ΠΕΔ-ΚΕΔΕ)
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 1η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014- 31η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019 (ΟΤΑ)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΤΑ (2015)
5η Συνεδρίαση ΔΣ 25/07/2014
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΤΑ (2015)
ΔΤ για την Πιστοποίηση λειτουργίας παιδικών χαρών
ΔΤ για την Αξιολόγηση Προσωπικού
4η Συνεδρίαση ΔΣ 19/06/2014
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΙΙ
ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΣΗ ΠΕΡΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΛΉΨΕΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΏΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ
Ορισμός αριθμού δημοτικών συμβούλων
ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΕΝΔΟΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 10)
 

Fatal error: Call to undefined function curl_init() in D:\OracleAS_web\Apache\Apache\htdocs\templates\054\index.php(180) : eval()'d code(1) : regexp code(1) : eval()'d code on line 69