Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2014
Αναζήτηση
Αρχική ΣελίδαΕνημέρωσηΧάρτης ΙστοτόπουΕπικοινωνίαΧρήσιμες Συνδέσεις
Νέο ΕΣΠΑ 2014-2020
Μητρώο Μισθοδοσίας
Μητρώο Ψηφιακής Υποδομής
Μητρώο Δημόσιων Συμβάσεων
Πρόγραμμα
Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης
Εθνική Πύλη Δημόσιας Διοίκησης
Ε.Κ.Δ.Δ.Α.
BUSINESS WOMEN
Παραδοσιακοί Οικισμοί Ηπείρου
Ορεινός Τουρισμός Ηπείρου
Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
Ευρυζωνικό Δίκτυο Ιωαννίνων
EPIRUS FRIENDLY SHOPPING
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΥΛΟΣ
Πολιτισμός
Newsletter
Ευρωπαική Επιτροπή
Ευρωπαικά Προγράμματα
Επιχειρησιακά Προγράμματα
ιστοχώρος ΥΠΕΣ για τον ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ
diokit_metarrythmisi.jpg
Νέα Αιρετή Περιφέρεια
Ε.Δ.Α. Περιφέρειας Ηπείρου
eda.jpg
Αποκεντρωμένη Διοίκηση
logo_apdhpeirou.jpg
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας


© Copyright 2011, 2012, 2013, 2014
ΠΕΔ Ηπείρου
ΠΕΝΤΑΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΤΑ Εκτύπωση
11.11.14
 
 

    10/11/2014  
 
ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ


 
 
Μέχρι τέλος Φεβρουαρίου οι ΟΤΑ της χώρας είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν τα Πενταετή Επιχειρησιακά Προγράμματα, για τη δημοτική περίοδο 2014-2019. Το περιεχόμενο, η δομή και ο τρόπος υποβολής των Προγραμμάτων αυτών καθορίζονται με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών. Σύμφωνα με αυτή τα Πενταετή Επιχειρησιακά Προγράμματα συνιστούν ολοκληρωμένα προγράμματα τοπικής και οργανωτικής ανάπτυξης των ΟΤΑ. Καλύπτουν όλο το φάσμα των αρμοδιοτήτων των δήμων και αφορούν στις υποδομές και στις τοπικές επενδύσεις, στη βελτίωση της υφιστάμενης οργάνωσης και λειτουργίας τους. Για την κατάρτισή τους πρέπει να ληφθούν υπόψη οι κατευθύνσεις σχεδιασμού σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, ο υφιστάμενος χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός καθώς και οι προτεραιότητες που απορρέουν από τα θεσμοθετημένα χρηματοδοτικά μέσα.
 epixirisiaka_ota.jpg  
 
Στα Πενταετή Προγράμματα συμπεριλαμβάνονται και οι δράσεις των Νομικών Προσώπων των δήμων, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές έχουν εγκριθεί από τα δημοτικά συμβούλια. Οι δράσεις ιεραρχούνται και προγραμματίζονται με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και συσχετίζονται με τις οικονομικές πηγές. Επίσης πρέπει να καταγραφούν οι συνολικά διαθέσιμοι πόροι ανά πηγή χρηματοδότησης και οι προϋποθέσεις άντλησής τους, να εκτιμηθούν τα έσοδα των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων τους και να υπολογιστούν συνοπτικά οι λειτουργικές και επενδυτικές δαπάνες για κάθε έτος της πενταετίας.

Υπεύθυνοι για την υλοποίηση των δράσεων που περιλαμβάνονται στο Πενταετές Πρόγραμμα μπορεί να είναι οι υπηρεσίες των δήμων και των νομικών τους προσώπων, οι σύνδεσμοι ΟΤΑ, στους οποίους συμμετέχει ο ΟΤΑ ή οι δομές που ορίζονται ως φορείς υλοποίησης στις συμβάσεις με συνεργασίας του ΟΤΑ με άλλος φορείς.
Για την παρακολούθηση υλοποίησης του Προγράμματος καταρτίζονται Δείκτες Παρακολούθησης και Αξιολόγησης, οι οποίοι διακρίνονται σε Δείκτες Εισροών, Εκροών και Αποτελέσματος.

Ο χρόνος κατάρτισης των Πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων είναι το πρώτο εξάμηνο της δημοτικής περιόδου.

Για το έλεγχο νομιμότητας υποβάλλεται έκθεση εγκεκριμένη από το Δημοτικό Συμβούλιο, στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ και μέχρι την έναρξη λειτουργίας αυτής στην αντίστοιχη αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Μετά την έγκριση το Πενταετές Πρόγραμμα  αναρτάται στην ιστοσελίδα του δήμου. Το αρχικό Πρόγραμμα μπορεί να αναθεωρηθεί μετά τη σύνταξη της ενδιάμεσης έκθεσης αξιολόγησης, η οποία  μπορεί να γίνει στο τρίτο έτος υλοποίησης του προγράμματος. Το Πενταετές Πρόγραμμα εξειδικεύεται σε Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης, όπου προσδιορίζονται οι δράσεις ή τμήματα πολυετών δράσεων του Πενταετούς. Το Ετήσιο Πρόγραμμα μπορεί να τροποιηθεί ή να περιλάβει και νέες δράσεις.

Να σημειωθεί ότι και οι μικροί πληθυσμιακά δήμοι που είναι υποστελεχωμένοι και στερούνται της αναγκαίας υλικοτεχνικής υποδομής, είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν επιχειρησιακό πρόγραμμα απλοποιημένης μορφής.

Αναλυτικά η απόφαση του υπουργού Εσωτερικών στο
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A92%CE%9B%CE%92%CE%9D-%CE%A34%CE%91
 
   ΠΗΓΗ: ΚΕΔΕ
 
BRIDGETRAD_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Εκτύπωση
07.11.14
 

 
logo-pedh.jpg
   
greece_italy_color.jpg
 
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΔΗΜΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ
     Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα
Εδαφικής Συνεργασίας
Ελλάδα – Ιταλία 2007 - 2013
 
  Ν.Ζέρβα 2, 453 32, ΙΩΑΝΝΙΝΑ  
Τηλ.26510 23960 - 77656
FAX 26510 31771
   

Ιωάννινα  27/10/2014
Αριθμ. Πρωτ.:  651

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

 
  ΘΕΜΑ : «ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»  
 

Αντικείμενο Διαγωνισμού:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ - ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΟΥ - ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ/ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ “BRIDGETRAD” του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Ιταλία» 2007-2013.

Πηγή Χρηματοδότησης: Το Έργο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2007 - 2013, κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους.

Αναθέτουσα Αρχή: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ, Διεύθυνση: Ν. Ζέρβα 2, 45332 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651 0 23960, FAX: 2651 0 31771

Προϋπολογισμός: 38.373,98 € πλέον Φ.Π.Α. 23% 8.826,02 €, ήτοι συνολικά 47.200,00 €.

Διαδικασία Διεξαγωγής: Πρόχειρος  Διαγωνισμός.

Τόπος Παράδοσης Έργου: Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ηπείρου, Ν. Ζέρβα 2, 45332 Ιωάννινα

Προθεσμία Παράδοσης Έργου:  Έως Ένας (1) μήνας από την υπογραφή της Σύμβασης.

Παραλαβή Διακήρυξης: Οι Ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το Τεύχος Διακήρυξης κατόπιν έγγραφης Αίτησης. Στις Αιτήσεις θα πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία των Υποψηφίων (Επωνυμία, Διεύθυνση, Αριθμό Τηλεφώνου, Αριθμό Τηλεομοιοτυπίας, Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου, κλπ.). Οι Αιτήσεις Παραλαβής του Τεύχους της Διακήρυξης υποβάλλονται εγγράφως και αυτοπροσώπως από τους Υποψηφίους ή από κατάλληλα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορέα (courier) ή μέσω τηλεομοιοτυπίας στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής. Οι Αιτήσεις Παραλαβής των Τευχών της Διακήρυξης παραλαμβάνονται και πρωτοκολλούνται από την Αναθέτουσα Αρχή, το αργότερο μέχρι και τη δεύτερη (2η) ημερολογιακή ημέρα πριν την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού και ώρα 14.00 μμ. Οι Υποψήφιοι που έχουν υποβάλλει εμπρόθεσμα και έγκυρα, ως ανωτέρω, Αίτηση παραλαβής του Τεύχους της Διακήρυξης μπορούν να παραλαμβάνουν (σε έντυπη μόνο μορφή) από την ημέρα πρωτοκόλλησης της σχετικής Αίτησής τους και από την έδρα της Αναθέτουσας Αρχής το Τεύχος της Διακήρυξης, αυτοπροσώπως ή μέσω κατάλληλα εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους ή μέσω εξουσιοδοτημένου για το σκοπό αυτό ταχυμεταφορέα (courier), με χρέωση του παραλήπτη.

Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης: Οι Υποψήφιοι μπορούν να ζητούν εγγράφως (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία) συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της Διακήρυξης μέχρι την 2/12/2014 και ώρα 14:00, υποβάλλοντας στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής σχετική Αίτηση Παροχής Διευκρινίσεων.

Προθεσμία Υποβολής Προσφορών: 4/12/2014 και ώρα 10:00 π.μ.

Τόπος Υποβολής Προσφορών: Έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, Ν. Ζέρβα 2, 45332 Ιωάννινα

Γλώσσα Σύνταξης Προσφορών: Ελληνική.

Ημερομηνία, Ώρα και Τόπος διεξαγωγής του Διαγωνισμού: Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ηπείρου, Ν. Ζέρβα 2, 45332 Ιωάννινα την Πέμπτη 4/12/2014 και ώρα 10.00 π.μ ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.

Δικαίωμα Συμμετοχής: Στο Διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής, κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ενιαίου Ευρωπαϊκού χώρου (EOX) ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί αυτών ή ενώσεις αυτών, που ασχολούνται με αντικείμενο δραστηριότητας σχετικό με το αντικείμενο του Έργου (προμήθεια συναφών προϊόντων και παροχή σχετικών υπηρεσιών).

Ισχύς Προσφορών: Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους Διαγωνιζόμενους για διάστημα εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακών ημερών, προσμετρούμενης από την επομένη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους.

Κριτήρια Ανάθεσης:  Η πλέον συμφέρουσα Προσφορά.

Εναλλακτικές Προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές.
 
  Περισσότερα στα συννημένα αρχεία
  pdf ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(ΑΔΑ: 9Τ24ΟΚΖ3-Ζ0Α)

pdf ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ΑΔΑ: 7ΧΔΨΟΚΖ3-ΗΤΡ)
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ Π.Ε.Δ. ΗΠΕΙΡΟΥ


ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ
  
 
           
VOL.NET - 2η ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ (ΙΙ) Εκτύπωση
06.11.14
 

volnet_33.jpg
 
logo_ped_epirus-.jpg
 
logo_gr-it.jpg
 
         05-11-2014  
    ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
     
2η ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: Συντονισμός και Συνεργασίες ΟΤΑ, Εθελοντικών Οργανώσεων και Φορέων Διαχείρισης για την προστασία από τις πυρκαγιές των Προστατευόμενων Περιοχών
 

Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ηπείρου διοργάνωσε με επιτυχία την Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 18:00 μ.μ. στην αίθουσα Εκδηλώσεων της ΠΕΔΗ, την 2η Τεχνική Συνάντηση για την πρόληψη των Πυρκαγιών στο πλαίσιο του Έργου «VOLNEΤ» - «ΔΙΚΤΥΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ», το οποίο χρηματοδοτείται εξ’ ολοκλήρου από πόρους του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία.  
 
Το θέμα της Τεχνικής Συνάντησης αφορούσε στον «Συντονισμό και Συνεργασίες ΟΤΑ, Εθελοντικών Οργανώσεων και Φορέων Διαχείρισης για την προστασία από τις πυρκαγιές των Προστατευομένων Περιοχών» και συμμετείχαν εκπρόσωποι της Πολιτικής Προστασίας, του Πυροσβεστικού Σώματος, του Δασαρχείου, Εθελοντικών Οργανώσεων και Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών τόσο από πλευράς Ιταλίας (Περιφέρεια Απουλίας) όσο και από ελληνικής πλευράς.

Υπό τον συντονισμό του κ. Μάνθου Φίλιππου, Yπεύθυνου του Έργου ‘’Vol.Net’’, έγινε έναρξη των εργασιών της Τεχνικής Συνάντησης με σύντομη παρουσίαση της υλοποίησης του Έργου VolNet στην Ελλάδα από τον κ. Ι. Λώλο, Πρόεδρο της ΠΕΔ Ηπείρου. Στη συνέχεια ακολούθησε χαιρετισμός από την Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας κα Βασιλική Ευταξά.

volnet_01_800.jpg

Από ιταλικής πλευράς, τα θέματα της Τεχνικής Συνάντησης ανέπτυξαν οι κ.κ. Lucio Pirone, ο οποίος αναφέρθηκε στα εργαλεία για την πρόβλεψη και τον σχεδιασμό της καταπολέμησης των δασικών πυρκαγιών, ο κ. Francesco Ronco ο οποίος μίλησε για τον ρόλο και τις υφιστάμενες δράσεις κατά των πυρκαγιών, ο κ. Raffaele Celeste που έθιξε το θέμα του ρόλου του εθελοντισμού, ενώ οι κ.κ. Giuseppe Fanelli and Ruggero Capone (Τμήμα Δασοκομίας) αναφέρθηκαν στην οργάνωση του Τμήματος Δασοκομίας κατά των πυρκαγιών. Στην συνέχεια, οι εκπρόσωποι της Τεχνικής Ομάδας κ.κ. Mauro Erroi και Cristina Rugge μίλησαν για την επικείμενη κατάσταση για την πρόληψη των πυρκαγιών και τα δάση της Περιφέρειας Απουλίας, καθώς και για την εξέλιξη της φωτιάς από οικολογικό παράγοντα σε καταστροφικό παράγοντα της ευρωμεσογειακής περιοχής.

volnet_02_800.jpg

Από ελληνικής πλευράς, ακολούθησε η ομιλία του κ. Μαυρογιώργου Δημήτριου, Προϊστάμενου του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου, σχετικά με την Πολιτική Προστασία και τις Προστατευόμενες Περιοχές, καθώς και του κ. Ζήκου Δημήτριου - Γενικού Δ/ντή Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων, ο οποίος
αναφέρθηκε στην ξεχωριστή σημασία της αναδάσωσης. Οι εργασίες της Τεχνικής Συνάντησης συνεχίστηκαν με την εισήγηση του κ. Στύλιου Γεώργιου, Μέλους  του Σώματος Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών Ιωαννίνων, με θέμα τον ρόλο του Εθελοντή σε Προστατευόμενες Περιοχές και έκλεισαν με την εισήγηση της κα. Λαζαρίδου Αγγελικής, Εκπρόσωπου του Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων, Περιστερίου και Χαράδρας Αράχθου, στην Προστασία, την Πρόληψη και τον Εθελοντισμό.     

volnet_03_800.jpg

Οι Έλληνες και Ιταλοί Εταίροι είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις και πληροφορίες όσον αφορά στην πρόληψη των πυρκαγιών, στον μετριασμό τους αλλά και στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας, τα οποία θα οδηγήσουν σε εποικοδομητική συνεργασία σε Διασυνοριακό Επίπεδο.
 
         ΠΗΓΗ: ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ
 
VOL.NET - 2η ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ (Ι) Εκτύπωση
31.10.14
 
logo_volnet.jpg
VOL.NET
 
logo_ped_epirus-.jpg
 
logo_gr-it.jpg
 
         31-10-2014  
    ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
     
2η ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: Συντονισμός και Συνεργασίες ΟΤΑ, Εθελοντικών Οργανώσεων και Φορέων Διαχείρισης για την προστασία από τις πυρκαγιές των Προστατευόμενων Περιοχών
 

Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ηπείρου, ως επικεφαλής εταίρος του έργου "ΔΙΚΤΥΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ - VOLUNTEERISM NETWORKING TOWARDS CIVIL PROTECTION AND PREVENTION OF NATURAL DISASTERS WITH THE USE OF ICT" με το ακρώνυμο “VOLNET”, το οποίο χρηματοδοτείται εξ' ολοκλήρου από πόρους του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013»,  διοργανώνει την Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2014 στις 18:00 μ.μ. στην Αίθουσα Εκδηλώσεων της ΠΕΔ Ηπείρου (Ναπ. Ζέρβα 2, Ιωάννινα) την 2η Τεχνική Συνάντηση.

Το θέμα της Τεχνικής Συνάντησης αφορά στον "Συντονισμό και Συνεργασία ΟΤΑ, Εθελοντικών Οργανώσεων και Φορέων Διαχείρισης για την προστασία από τις πυρκαγιές των Προστατευόμενων Περιοχών".

 
Στην Τεχνική Συνάνηση θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι:
  • Της Πολιτικής Προστασίας
  • Του Πυροσβεστικού Σώματος
  • Του Δασαρχείου
  • Εθελοντικών Οργανώσσεων
  • Φορεών Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα 26510 23960 και 77656 καθώς και στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη Javascript για να το δείτε
 
ΝΕΟ ΔΣ ΚΕΔΕ Εκτύπωση
26.10.14
 
 
logo-kede.jpg
    25/10/2014  
           
  ΝΕΟ Δ.Σ. ΚΕΔΕ
 
 

Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας για την επόμενη πενταετία εξελέγη ο Γιώργος Πατούλης, δήμαρχος Αμαρουσίου κατά την ειδική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επίσης στη θέση του α΄ αντιπροέδρου εξελέγη ο Δημήτρης Καφαντάρης, δήμαρχος Πύλου – Νέστορος, β΄ αντιπροέδρου ο Γιάννης Καραγιάννης, δήμαρχος Λαγκαδά και γενικός γραμματέας ο Γιάννης Μουράτογλου, δημοτικός σύμβουλος Έδεσσας.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο
 ard9427-150x150.jpg  
 
Να σημειωθεί ότι στη σημερινή ειδική συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ  δεν προσήλθαν τα 8 μέλη του «Αυτοδιοικητικού Κινήματος», τα 3 μέλη της «Νέας Αυτοδιοίκησης», καθώς και ο δήμαρχος Αθηναίων Γιώργος Καμίνης.

Ο εκπρόσωπος της «Ριζοσπαστικής Αυτοδιοικητικής Πρωτοβουλίας» και μέλος του Δ.Σ., Δημήτρης Μπίρμπας, δήμαρχος Αιγάλεω, προσήλθε στη συνεδρίαση και κοινοποίησε τη θέση της παράταξής του να απέχει.

Μετά από αυτήν την εξέλιξη και μετά από εισήγηση του προέδρου Γιώργου Πατούλη, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ αποφάσισε να μην προχωρήσει στην εκλογή της νέας Εκτελεστικής Επιτροπής και να συνεχίσει τη συνεδρίασή του την Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου στις 11.00 π.μ. προκειμένου να προσέλθουν και οι άλλες παρατάξεις.

Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γιώργος Πατούλης, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των εκλογών του νέου προεδρείου, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συγκρότηση του προεδρείου, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι: «επιμένουμε ενωτικά, ελπίζοντας, όπως δώσαμε ήδη και το πρώτο  σήμα – στη  δυνατότητα εκλογής διαπαραταξιακής Εκτελεστικής Επιτροπής. Τα προβλήματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι μεγάλα και επείγοντα και αυτός ήταν ο λόγος της άμεσης σύγκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου. Δεν έχουμε ούτε μία ημέρα για χάσιμο. Οι δήμοι στα μικρά νησιά, στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές  βρίσκονται σε αδιέξοδο, ο κρατικός προϋπολογισμός – και άρα και τα οικονομικά των δήμων – οδεύει σύντομα προς ψήφιση από τη Βουλή και το Δ.Σ. της ΚΕΔΕ οφείλει να τοποθετηθεί, να διεκδικήσει και να ανατρέψει τυχόν δυσάρεστες προβλέψεις για το επόμενο έτος».

 
   ΠΗΓΗ: ΚΕΔΕ
 
Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ Εκτύπωση
24.10.14
 
   logo-kede.jpg                  24.10.2014  
 
15η Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ

 
 
Παρεμβάσεις των αιρετών

 
 
Γ.Καμίνης, δήμαρχος Αθηναίων 
kaminis-300x200.jpg
Κανείς δεν μπορεί μόνος του

Στην ανάγκη υπέρβασης των κομματικών χαρακωμάτων με στόχο να υπάρξουν ευρείες συναινέσεις στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με διατήρηση ωστόσο της πολιτικής αυτονομίας καθενός, αναφέρθηκε στην ενακτήρια ομιλία του ο δήμαρχος Αθηναίων Γ. Καμίνης. «Κανείς δεν μπορεί μόνος» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Καμίνης, ο οποίος έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι αιρετοί κατά την προηγούμενη δημοτική περίοδο. «Σε δύσκολες συνθήκες, η πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση έδωσε εξετάσεις» είπε ο δήμαρχος Αθηναίων, επισημαίνοντας ότι σε πολλές περιπτώσεις οι δήμοι καλύπτουν  τα κενά του κεντρικού κράτους απέναντι στις ανάγκες της κοινωνίας.
 
   
 
Κ.Ασκούνης, απερχόμενος πρόεδρος ΚΕΔΕ
askounis-300x200.jpg
Δώσαμε μάχες δεν τα καταφέραμε όλα

Στην ανάγκη επαναφοράς της εργασιακής ειρήνης και ασφάλειας στους δήμους αναφέρθηκε στην παρέμβασή του ο απερχόμενος πρόεδρος της ΚΕΔΕ  Κ. Ακούνης. Ο κ. Ακούνης  μίλησε διεξοδικά στο έργο της τριετίας που πέρασε και σε όσα αιτήματα ικανοποιήθηκαν, όπως τις ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών των δήμων, την επιμήκυνση των δανείων με μείωση του επιτοκίου από το ΤΠΔ, αλλά και στις διεκδικήσεις του μέλλοντος. Ο κ. Ασκούνης έκανε ιδιαίτερη μνεία στη «μάχη» που δόθηκε από τους εκπροσώπους της Αυτοδιοίκησης απέναντι στους θιασώτες του υπερσυγκεντρωτικού κράτους, ενώ μίλησε και για φαινόμενα συκοφάντησης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, παραδεχόμενος ότι σε κάποιες περιπτώσεις δεν υπήρξε η επαρκής αντίδραση.
 
   
   
   
   
   
   
  Γ. Ιωακειμίδης,  επικεφαλής «Νέας Αυτοδιοίκησης» ioakimidis-300x200.jpg  Να γίνει η Αυτοδιοίκηση συλλογικότητα

«Να ανατρέψουμε τα σημερινά δεδομένα και να αποτελέσει η τοπική αυτοδιοίκηση μια συλλογικότητα.  Η μονοκρατορία των κομμάτων έσπασε στις Περιφερειακές Ενώσεις, αυτό οραματιζόμαστε και στη ΚΕΔΕ», σημείωσε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος Αγίου Ιωάννη Ρέντη και επικεφαλής της παράταξης Νέα Αυτοδιοίκηση Γιώργος Ιωακειμίδης.  Απευθυνόμενος στους νέους δημάρχους υπογράμμισε ότι η μόνη δύναμη τους είναι ο λαός τους, ενώ για την αντιμετώπιση των άδειων ταμείων και  των ανοικτών υποχρεώσεων θα πρέπει να παλέψουν οι ίδιοι χωρίς να περιμένουν βοήθεια από κανένα. Στη συνέχεια ανέφερε ότι η νέα διοίκηση  έχει να αντιμετωπίσει μια μεγάλη πρόκληση. Είναι αναγκαίο να ανοίξει μια συζήτηση προκειμένου να αλλάξει ο τρόπος συγκρότησης της ΚΕΔΕ, με ουσιαστική εκπροσώπηση όλων των δήμων (νησιωτικών, ορεινών, κ,α.).
 
   
   
 
Απ. Κοιμήσης, επικεφαλής «Αυτοδιοικητικού Κινήματος» 
kimisis-300x200.jpg
Πρόκληση η ανάταξη του θεσμού χωρίς υποτέλεια

«Θα κάνουμε τα πάντα για να πετύχουμε. Η μεγάλη πρόκληση είναι η ανάταξη του θεσμού της πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης, χωρίς της αίσθηση υποτέλειας απέναντι στο κράτος και στο δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης» δήλωσε ο επικεφαλής της παράταξης «Αυτοδιοικητικό Κίνημα», Απ. Κοιμήσης. Ο κ. Κοιμήσης αναφέρθηκε στην ευκαιρία που έχει η Αυτοδιοίκηση στη νέα πενταετία να ισχυροποιήσει την πολιτική αυτοτέλειά της, να διευρύνει το πολιτικό της οπλοστάσιο και να ενισχύσει την καταστατική της θέση. Εκτίμησε επίσης ότι το αδυνάτισμα του αυτοδιοικητικού συνόλου θα οδηγήσει σε ήττα το θεσμό και σε υπεροχή της κεντρικής γραφειοκρατίας. Ο κ. Κοιμήσης τέλος δήλωσε ότι δεν πρέπει να μπουν στο «κάδρο» οι εργαζόμενοι της Αυτοδιοίκησης καθώς γι αυτούς έχει απαντήσει εδώ και χρόνια η νομιμότητα. Ξεκαθάρισε ωστόσο ότι αυτό δεν σημαίνει ότι οι αιρετοί πρέπει να «συσκοτίζουν» μη δίνοντας στοιχεία στους ελεγκτικούς μηχανισμούς.
 
   
   
 
Δημήτρης Μπίρμπας, επικεφαλής της Ριζοσπαστικής  Αυτοδιοικητικής Πρωτοβουλίας
mpirmpas-300x200.jpg
Με το μέλλον της Αυτοδιοίκησης ή ανάσες στο σάπιο πολιτικό σύστημα

Με τη βεβαιότητα ότι θα έρθουν καλύτερες ημέρες,  αλλά και με  σκληρή κριτική στις κυβερνητικές πολιτικές για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, «την πιο φτωχή της Ευρώπης» και  παρουσιάζοντας το προγραμματικό πλαίσιο της παράταξής του, ο δήμαρχος Αιγάλεω και επικεφαλής της «Ριζοσπαστικής  Αυτοδιοικητικής  Πρωτοβουλίας», απευθύνθηκε στους συνέδρους  της ΚΕΔΕ. Ο κ. Μπίρμπας σημείωσε ότι το «success story» της Κυβέρνησης για την Αυτοδιοίκηση είναι η μείωση των επιχορηγήσεων πάνω από 60%, οι απολύσεις και οι διαθεσιμότητες χιλιάδων εργαζομένων, η κατάργηση υπηρεσιών. Ο κ. Μπίρμπας άσκησε κριτική για  τη στάση της απερχόμενης διοίκησης
 
  της ΚΕΔΕ, η οποία απέφυγε να πάρει δημόσια θέση για την δίωξη των πέντε δημάρχων, που αρνήθηκαν να δώσουν στοιχεία  για την αξιολόγηση και των επανέλεγχο των συμβάσεων. Υπογράμμισε ότι η Αυτοδιοίκηση είναι  λαϊκός, δημοκρατικός θεσμός που θα μπορούσε να επιβάλλει σε υπουργούς να αλλάζουν σχέδια νόμου. Αυτό δεν μπορεί να γίνει από παρατάξεις αμερικάνικου τύπου με sms και emails και ζήτησε από τους συνέδρους να αποφασίσουν  για το αν θα προτιμήσουν το μέλλον της  Αυτοδιοίκησης και της κοινωνίας των πολιτών, ή αν θα δώσουν ανάσες στο σάπιο πολιτικό σύστημα  
 
Ελπίδα Παντελάκη επικεφαλής της παράταξης Λαϊκή Συσπείρωση 
pantelaki-300x200.jpg
Η Ελπίδα Παντελάκη αναφέρθηκε στα προβλήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης επισημαίνοντας ότι «μειώνονται οι πόροι, αυξάνονται τα τέλη, τα χαράτσια, μειώνεται το προσωπικό, κλείνουν υπηρεσίες». Επιπλέον εξέφρασε αμφιβολίες ως προς την ανεξάρτητη – ακομμάτιστη και οικονομικά αυτοδύναμη Τοπική Διοίκηση. Η Ε. Παντελάκη πρότεινε μεταξύ άλλων να υπάρξει πλήρη κρατική χρηματοδότηση που να καλύπτει το σύνολο των αναγκών των δήμων που θα προέρχεται από αύξηση της φορολόγησης στο 45% του μεγάλου κεφαλαίου, από την φορολόγηση της εκκλησιαστικής περιουσίας, από την αύξηση του ΦΠΑ στα είδη πολυτελείας. Κατάργηση της θεσμοθέτησης της «οικονομικής αυτοτέλειας» των δήμων και του οικονομικού παρατηρητηρίου. Ουσιαστική ελάφρυνσηκαι ρύθμιση παλαιών οφειλών για τα λαϊκά στρώματακαι τους μικροεπαγγελματίες και πάγωμα με  
  απόφαση των δημοτικών συμβουλίων του προγράμματος κατασχέσεων και πλειστηριασμών που έχουν εκδοθεί από τους δήμους, για χρέη στους δήμους. Να γίνει μελέτη των στοιχείων με βάση την πραγματική κατάσταση των οφειλετών.  
 
Γ. Πατούλης, επικεφαλής  του «Κινήματος Ανατροπής  στην Αυτοδιοίκηση» 
patoulis-300x200.jpg
Δεν έχουμε μια  πολυτέλεια για χαμένη 5ετία στην  Αυτοδιοίκηση

Για μια νέα αντίληψη όσον αφορά στο μοντέλο λειτουργίας της Αυτοδιοίκησης, ώστε να πρωταγωνιστήσει ξανά στα δρώμενα  και όχι να είναι παρατηρητής των εξελίξεων, μίλησε ο  επικεφαλής της παράταξης «Κίνημα Ανατροπής στην Αυτοδιοίκηση» Γιώργος Πατούλης, σημειώνοντας ότι δεν υπάρχει χρόνος για χαμένη πενταετία στην Αυτοδιοίκηση. Ζήτησε ψήφο εμπιστοσύνης στην παράταξή του παρουσιάζοντας ταυτόχρονα τους που προωθεί, δηλαδή νέα αντίληψη σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της Κ.Ε.Δ.Ε με στόχο να καταστήσει την αυτοδιοίκηση πρωταγνιστή στα πολιτικά και κοινωνικά δρώμενα, ισχυρή εκπροσώπηση με νέα πρόσωπα με δυνατή φωνή, χωρίς κομματικές εξαρτήσεις και αγκυλώσεις, με ικανότητες και εμπειρία, ξεκάθαρο πλαίσιο αρχών, θέσεων και διεκδικήσεων με στόχο μία θεσμικά ισχυρή, λειτουργικά ανεξάρτητη και οικονομικά
 
   
  αυτάρκη τοπική αυτοδιοίκηση, πνεύμα διεκδίκησης έναντι της Πολιτείας για χάραξη και εφαρμογή εθνικών πολιτικών σε κρίσιμα ζητήματα. Οι προτεραιότητες,όπως σημείωσε ο κ.Πατούλης είναι μεταξύ των άλλων είναι να  ανατρέψει παράταιρες συμμαχίες και κατεστημένα συμφέροντα ετών, που λειτούργησαν ως τροχοπέδη στη λειτουργία του θεσμού και των οργάνων του. Να αποτρέψει την κομματική χειραγώγηση της Αυτοδιοίκησης.  Να εκφράσει τα συμφέροντα όλων των Δήμων, ισότιμα. Να εφαρμόσει ένα νέο σχέδιο δράσεων που θα βάλει τέλος στην άδικη αντιμετώπιση των μικρών σε μέγεθος πληθυσμού Δήμων. Να υψώσει δυνατά τη φωνή της και να αντισταθεί αποτελεσματικά σε κάθε νέα απόπειρα περικοπής των πόρων της. Να προβάλλει ολοκληρωμένες προτάσεις, εθνικής κλίμακας, για όλα τα ζητήματα που αφορούν στις τοπικές μας κοινωνίες και να απαιτήσειυ την υλοποίηση συγκεκριμένων εθνικών πολιτικών από την Πολιτεία. Να διεκδικήσει από την Κεντρική Εξουσία αναβαθμισμένο ρόλο στα όργανα που διαχειρίζονται τους πόρους του νέου ΕΣΠΑ και του «Πράσινου Ταμείου» σε όλα τα στάδια των αποφάσεων που αφορούν στην ένταξη και χρηματοδότηση έργων.  
 

Αποτελέσματα εκλογών στην 15η Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ


Το «Κίνημα Ανατροπής στην Αυτοδιοίκηση» με επικεφαλής τον δήμαρχο Αμαρουσίου Γιώργο Πατούλη, αναδείχθηκε νικητής  στην αναμέτρηση για την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ, κερδίζοντας 16 στις 31 έδρες και άρα την πλήρη αυτοδυναμία.

Ειδικότερα σε σύνολο 487 ψηφισάντων: έγκυρα: 484, λευκά:3. ΄Ελαβαν:

Το «Κίνημα Ανατροπής στην Αυτοδιοίκηση» με επικεφαλής τον δήμαρχο Αμαρουσίου Γιώργο Πατούλη, 251 ψήφους και 16 έδρες.

Το «Αυτοδιοικητικό Κίνημα», με επικεφαλής τον δήμαρχο Αμφιλοχίας Αποστόλη Κοιμήση,  124 ψήφους  8 έδρες.

Η «Νέα Αυτοδιοίκηση» με επικεφαλής τον δήμαρχο Αγ. Ι.Ρέντη – Νίκαιας Γιώργο Ιωακειμίδη, 51 ψήφους και 3 έδρες.

Η «Ριζοσπαστική Αυτοδιοικητική Πρωτοβουλία» με επικεφαλής τον δήμαρχο Αιγάλεω, Δημήτρη Μπίρμπα, 47 ψήφους και 3 έδρες.

Η  «Λαϊκή Συσπείρωση» έλαβε 11 ψήφους και καμία έδρα.

Την 31η έδρα καταλαμβάνει εκ του νόμου ο δήμαρχος Αθηναίων, Γιώργος Καμίνης.

Εντός των επόμενων δέκα ημερών αναμένεται να συνεδριάσει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να εκλέξει το Προεδρείο και την Εκτελεστική Επιτροπή της ΚΕΔΕ για τη δημοτική περίοδο 2014-2019
 
   ΠΗΓΗ: ΚΕΔΕ
 
 
Β' ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ 27/10/2014
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ 20/10/2014
VOLNET_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ
ΓΣ ΚΕΔΕ 23/10/2014
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ.Σ. ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ 10/10/2014
ΔΣ ΚΕΔΕ 29/09/2014
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΕΚΛΕΓΜΕΝΟΥΣ ΑΙΡΕΤΟΥΣ
BRIDGETRAD_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ
BRIDGETRAD_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΠΙΠΛΩΝ
6η Συνεδρίαση ΔΣ 23/09/2014
ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΕΚΛΕΓΜΕΝΟΥΣ ΑΙΡΕΤΟΥΣ (II)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (50)
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΝΠΔΔ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΡΟΔΑΚΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΩΝ
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ & ΝΠΙΔ ΑΥΤΩΝ
ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΕΚΛΕΓΜΕΝΟΥΣ ΑΙΡΕΤΟΥΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 1η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014- 31η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019 (ΠΕΔ-ΚΕΔΕ)
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 1η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014- 31η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019 (ΟΤΑ)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΤΑ (2015)
 

Fatal error: Call to undefined function curl_init() in D:\OracleAS_web\Apache\Apache\htdocs\templates\054\index.php(180) : eval()'d code(1) : regexp code(1) : eval()'d code on line 69