Η ιστοσελίδα βρίσκεται σε πιλοτική λειτουργία. Το περιεχόμενο της ανανεώνεται διαρκώς.

BRIDGE_TRAD - Γέφυρες της ιστορίας και της παράδοσης

bridge trad logo 120

 

Η ΠΕΔ Ηπείρου συμμετέχει, ως Επικεφαλής Εταίρος, με την Ένωση Νομαρχιών της Περιφέρειας Απουλίας (Union of the Provinces of Puglia) στην υλοποίηση της Πράξης «BRIDGES OF HISTORY AND TRADITION» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2007-2013.


Οι δύο συμμετέχουσες στην Πράξη Περιοχές, προικισμένες με ένα πανέμορφο φυσικό τοπίο, έχουν πλούσια παράδοση και ιστορία στην κατασκευή πέτρινων γεφυριών, τα οποία αποτελούν μοναδικά δείγματα λαϊκής αρχιτεκτονικής και κατασκευαστικής δεινότητας, ενώ η ίδια η πέτρα, ως φυσικός πόρος, υπήρξε η βάση της οικονομικής και πολιτιστικής ανάπτυξης μέσα στο χρόνο. Τα τελευταία, λοιπόν, χρόνια έχει υπάρξει μια αναβίωση του ενδιαφέροντος για τη διατήρηση των παραδοσιακών αυτών μνημείων, καθώς τα πέτρινα γεφύρια δεν είναι μόνο όμορφα, αλλά αποτελούν θαύματα στον τομέα της μηχανικής. Λάτρεις των κατασκευών αυτών συρρέουν από όλο τον κόσμο σε αυτές τις περιοχές για να ανακαλύψουν τα εξαιρετικά αυτά έργα τέχνης, ενώ πολλές από τις γέφυρες συνδέονται και με ιστορικά γεγονότα.

Οι Στόχοι της Πράξης

Ο κύριος στόχος της Πράξης είναι η προώθηση και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς των δύο συμμετεχουσών περιφερειών Ηπείρου και Απουλίας μέσω της ανάδειξης και ανάπτυξης της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής και συγκεκριμένα των πέτρινων παραδοσιακών γεφυριών. Ο συνδυασμός της φύσης με την αρχιτεκτονική της πέτρας μπορεί να προσφέρει τεράστιες δυνατότητες για την ανάπτυξη των εναλλακτικών μορφών τουρισμού.
Στους ειδικούς στόχους της Πράξης περιλαμβάνονται:

 • Η καταγραφή και η ταξινόμηση των πέτρινων γεφυριών στην περιοχή παρέμβασης της Πράξης.
 • Η βελτίωση της σήμανσης και της προσβασιμότητας των πέτρινων γεφυριών, ώστε να είναι εύκολα επισκέψιμα.
 • Η προώθηση και η αξιοποίηση των παραδοσιακών πέτρινων γεφυριών στο πεδίο του θεματικού τουρισμού με την αξιοποίηση ιστορικών, αρχιτεκτονικών, καθώς και πολιτιστικών στοιχείων.
 • Η ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας και των ανταλλαγών, καθώς και η αύξηση του αριθμού των επισκεπτών στην Περιοχή Παρέμβασης της Πράξης.
 • Η προώθηση κατασκευών από φυσικά υλικά (πέτρα) και η ανάδειξη της παραδοσιακής τεχνικής της πετράς.
 • Η ενημέρωση του κοινού για τις ανθρώπινες παρεμβάσεις και το αρμονικό δέσιμό τους με στη φύση.
 • Η βελτίωση της ελκυστικότητας των περιοχών παρέμβασης προς όφελος της τουριστικής ανάπτυξης.
 • Η ανταλλαγή γνώσεων και τεχνογνωσίας (σε σχέση με τα πέτρινα γεφύρια) σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.
 • Διανέμοντας ενημερωτικό υλικό σχετικό με την αρχιτεκτονική και ιστορική αξία των πέτρινων γεφυριών (στοχοθετούμενος πληθυσμός ωφελουμένων: τουλάχιστον 300 επαγγελματίες -μηχανικοί, αρχιτέκτονες, ιστορικοί).
 • Οργανώνοντας (στην Ιταλία και στην Ελλάδα) δύο επιστημονικά συνέδρια με ειδικούς προσκεκλημένους ομιλητές.
 • Υλοποιώντας εκπαιδευτικού χαρακτήρα εργαστήρια.


Αναμενόμενα Αποτελέσματα της Πράξης
Τα αναμενόμενα αποτελέσματα της Πράξης συνδέονται άμεσα με την ανάπτυξη της τουριστικής δραστηριότητας στις Περιοχές Παρέμβασης. Πιο συγκεκριμένα:

 1. Αύξηση του αριθμού των συνολικών επισκεπτών για τις εμπλεκόμενες περιφέρειες κατά 15% μέχρι το τέλος του έργου. Ο δείκτης αυτός θα πρέπει να βασίζεται στις διανυκτερεύσεις σε καταλύματα, με βάση τα επίσημα στοιχεία από στατιστικές πηγές.
 2. Αύξηση της ευαισθητοποίησης γύρω από τα παραδοσιακά πέτρινα γεφύρια χωριά. Ο στόχος θα είναι η διαδικτυακή πύλη της Πράξης να προσελκύσει τουλάχιστον 1.000 μοναδικούς επισκέπτες κάθε μήνα.
 3. Ενθάρρυνση των μικρο-μεσαίων επιχειρήσεων να συμμετάσχουν ενεργά στην υλοποίηση της Πράξης παρέχοντας ψηφιακό περιεχόμενο για τη διαδικτυακή πύλη της Πράξης. Ο στόχος είναι να συμμετέχουν στην προσπάθεια αυτή τουλάχιστον 300 μικρο-μεσαίες (τουριστικές) επιχειρήσεις.

Συνδέονται ακόμα με την περαιτέρω απόκτηση γνώσεων γύρω από πέτρινα γεφύρια, μέσω της λειτουργίας των διασυνοριακών Κέντρων ενημέρωσης. Τα Κέντρα θα λειτουργήσουν:

 1. Διανέμοντας ενημερωτικό υλικό σχετικό με την αρχιτεκτονική και ιστορική αξία των πέτρινων γεφυριών (στοχοθετούμενος πληθυσμός ωφελουμένων: τουλάχιστον 300 επαγγελματίες -μηχανικοί, αρχιτέκτονες, ιστορικοί).
 2. Οργανώνοντας (στην Ιταλία και στην Ελλάδα) δύο επιστημονικά συνέδρια με ειδικούς προσκεκλημένους ομιλητές.
 3. Υλοποιώντας εκπαιδευτικού χαρακτήρα εργαστήρια.

 

Τίτλος Έργου: ΓΕΦΥΡΕΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ – ΙΤΑΛΙΑ 2007-2013

Άξονες Προτεραιότητας: 3 - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ

Ειδικός Στόχος: 3.1 ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Περιοχή Παρέμβασης: ΕΛΛΑΔΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΙΤΑΛΙΑ: ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΟΥΓΛΙΑ (ΑΠΟΥΛΙΑ)

Ιστοσελίδα: www.bridge-trad.eu

 
 

Τελευταία Νέα από την ΠΕΔ Ηπείρου

Our website is protected by DMC Firewall!