Η ιστοσελίδα βρίσκεται σε πιλοτική λειτουργία. Το περιεχόμενο της ανανεώνεται διαρκώς.
Τετάρτη, 14 Φεβρουαρίου 2018 12:07

Ενημερωτική Ημερίδα για το νέο Κανονισμό (ΕΕ) 679/2016

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, την Τρίτη 13 Φεβρουαρίου 2018, στα Ιωάννινα, στα γραφεία της ΠΕΔ Ηπείρου, ημερίδα με θέμα «Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR)».

Από τον Μάιο του 2016 είναι σε ισχύ ο νέος Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (GDPR), ο οποίος εισάγει μία σειρά από σύνθετες απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε νομικό, διαδικαστικό και τεχνικό επίπεδο.

Η προθεσμία για την συμμόρφωση λήγει στις 25 Μαΐου 2018 και μέχρι τότε οι Φορείς πρέπει να προβούν σε μία σειρά από συγκεκριμένες ενέργειες, προκειμένου να αποφύγουν τις εμπλοκές με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

Η Π.Ε.Δ. Ηπείρου, προκειμένου να υποστηρίξει τους Δήμους στο έργο της προσαρμογής και της συμμόρφωσής τους με τον GDPR, διοργάνωσε σε συνεργασία με την εταιρεία Blue Value, την ενημερωτική ημερίδα, στην οποία συμμετείχαν αιρετοί της αυτοδιοίκησης και υπηρεσιακά στελέχη των Δήμων της Ηπείρου και των Νομικών τους Προσώπων.

Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Ηπείρου και Δήμαρχος Ηγουμενίτσας, κ. Ιωάννης Λώλος στο χαιρετισμό του, τόνισε ότι οι Δήμοι αλλά και τα Νομικά μας Πρόσωπα, πρέπει να προβούμε υποχρεωτικά, σε μια σειρά από συγκεκριμένες ενέργειες προκειμένου να αποφύγουμε, τις συνέπειες μη συμμόρφωσης και παραβίασης των σχετικών διατάξεων, τις εμπλοκές με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), πιθανά αστικές ευθύνες και αποζημιώσεις, καθώς και τα ιδιαίτερα υψηλά διοικητικά πρόστιμα, που προβλέπονται στον Κανονισμό.

Ο Κανονισμός (ΕΕ) 679/2016, το Νομικό του πλαίσιο, ο θεσμός του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων και τα πρακτικά βήματα, που πρέπει να ακολουθηθούν μέχρι και την πλήρη ετοιμότητα με προθεσμία υλοποίησης την 25η Μαΐου 2018, παρουσιάστηκαν από εξειδικευμένα και πιστοποιημένα στελέχη στο αντικείμενο και την θεματολογία της ενημερωτικής ημερίδας.

Τελευταία Νέα από την ΠΕΔ Ηπείρου

Our website is protected by DMC Firewall!