Η ιστοσελίδα βρίσκεται σε πιλοτική λειτουργία. Το περιεχόμενο της ανανεώνεται διαρκώς.
Τετάρτη, 04 Σεπτεμβρίου 2019 15:10

7η Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 2019

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ. Ηπείρου που θα γίνει στα γραφεία της στα Ιωάννινα (Ναπ. Ζέρβα 2, 4ος όροφος) την ΤΡΙΤΗ, 10/09/2019, και ώρα 13:00 μ.μ., με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Σχετικά με την υλοποίηση του έργου με διακριτικό τίτλο "ADRION 1135 - SUSTURISMO", στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης του Προγράμματος INTERREG V B – Adriatic Ionian - ADRION Programme.
 2. Σχετικά με την υλοποίηση του έργου με στοιχεία ΚΑ202-740743F9 και διακριτικό τίτλο "Εκπαίδευση στο εργοτάξιο", στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS+, Call 2019 Round 1. 
 3. Αναδιαμόρφωση Ομάδων Έργου των συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων, που υλοποιεί η Π.Ε.Δ. Ηπείρου
 4. Άνοιγμα άτοκου τραπεζικού λογαριασμού για την ταμειακή εξυπηρέτηση του εγκεκριμένου έργου "Polyphonia", που υλοποιεί η Π.Ε.Δ. Ηπείρου , στο πλαίσιο του Προγράμματος INTERREG IPA II Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα – Αλβανία 2014-2020».
 5. Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος με αρ. πρωτ. 402/2019 (ΑΔΑΜ: 19REQ005424481), περί παροχής υπηρεσιών για την υλοποίηση των παραδοτέων Ο3 και Ο4, του υλοποιούμενου από την Π.Ε.Δ. Ηπείρου έργου με τίτλο Eco-management, στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS+ με κωδ. 2017-1-FR01-ΚΑ204-037222.
 6. Έγκριση Πρακτικών Επιτροπής Διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου της σύμβασης «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Π.Ε.Δ. Ηπείρου για το έργο “Integrated Sea sTORm Management Strategies” (ακρωνύμιο “Ι-STORMS”), που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα  Διακρατικής Συνεργασίας “INTERREG V-B Adriatic-Ionian Programme”».
 7. Έγκριση Πρακτικών Επιτροπής Διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου της σύμβασης «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Π.Ε.Δ. Ηπείρου για το έργο “Thematic Tourism Development Through The Preservation Of Polyphonic Music, Unique Element Of The Cross-Border Cultural Heritage” (ακρωνύμιο POLYPHONIA), που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme “Greece-Albania 2014-2020”».
 8. Έγκριση Πρακτικών Επιτροπής Διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου της σύμβασης «παροχή υπηρεσιών υλοποίησης παραδοτέων D1.3.3, D2.3.3, D2.3.5, D3.3.1, D4.3.3, D5.3.4, D5.3.5, D6.3.1, D6.3.3, στο πλαίσιο του Έργου "Accessible Turism/4All", που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme “Greece-Albania 2014-2020”».
 9. Σχετικά με την αίτηση μισθωτή του ακινήτου της Π.Ε.Δ. Ηπείρου στη Γέφυρα της Πλάκας
 10. Έγκριση αποφάσεων Προέδρου της Π.Ε.Δ. Ηπείρου.
 11. Συζήτηση επί θεμάτων γενικότερου ενδιαφέροντος.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Π.Ε.Δ. ΗΠΕΙΡΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΩΛΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Τελευταία Νέα από την ΠΕΔ Ηπείρου

DMC Firewall is a Joomla Security extension!