Η ιστοσελίδα βρίσκεται σε πιλοτική λειτουργία. Το περιεχόμενο της ανανεώνεται διαρκώς.
Τετάρτη, 18 Σεπτεμβρίου 2019 14:47

8η Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 2019

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ. Ηπείρου που θα γίνει στα γραφεία της στα Ιωάννινα (Ναπ. Ζέρβα 2, 4ος όροφος) ΤΡΙΤΗ, 24/09/2019, και ώρα 13:00 μ.μ., με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Επικαιροποίηση προτάσεων των Δήμων της Ηπείρου για την σύνταξη και αποστολή υπομνήματος στο Υπουργείο Εσωτερικών
  2. Επικύρωση του Πρακτικού 3 της Επιτροπής Διαγωνισμού για τον έλεγχο των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου και κατακύρωση της σύναψης της Σύμβασης για την «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Π.Ε.Δ. Ηπείρου για το έργο “Integrated Sea sTORm Management Strategies” (ακρωνύμιο “I-STORMS”)», που αφορά τον τομέα της πολιτικής προστασίας και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας “INTERREG V-B Adriatic-Ionian Programme”».
  3. Επικύρωση του Πρακτικού 3 της Επιτροπής Διαγωνισμού για τον έλεγχο των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου και κατακύρωση της σύναψης της Σύμβασης για την «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Π.Ε.Δ. Ηπείρου για το έργο “Thematic Tourism Development Through The Preservation Of Polyphonic Music, Unique Element Of The Cross-Border Cultural Heritage” (ακρωνύμιο POLYPHONIA), που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme “Greece-Albania2014-2020”»
  4. Ορισμός εκπροσώπων σε Συμβούλια και Επιτροπές
  5. Έγκριση αποφάσεων Προέδρου της Π.Ε.Δ. Ηπείρου.
  6. Συζήτηση επί θεμάτων γενικότερου ενδιαφέροντος.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Π.Ε.Δ. ΗΠΕΙΡΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΩΛΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Τελευταία Νέα από την ΠΕΔ Ηπείρου

Our website is protected by DMC Firewall!