Η ιστοσελίδα βρίσκεται σε πιλοτική λειτουργία. Το περιεχόμενο της ανανεώνεται διαρκώς.

Αναπτυξιακή Σύμπραξη AGRO-ΖΩ

logo AGROZO

 

Η παρούσα ιστοσελίδα αφορά την Αναπτυξιακή Σύμπραξη AGRO-ΖΩ η οποία συστάθηκε βάση του άρθρου 18 του Ν. 4019/2011για την υλοποίηση της εγκεκριμένης πράξης με τίτλο “Παρέμβαση Ανάπτυξης και Στήριξης της επαγγελματικής αποκατάστασης μακροχρόνια ανέργων άνω των 45 ετών και ατόμων ευρισκόμενων σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούμενα από φτώχεια στις Π.E. Θεσπρωτίας και Πρέβεζας της Περιφέρειας Ηπείρου”.

Η πράξη της Αναπτυξιακής Σύμπραξης θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο της Δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες», της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού», του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), έχουν ως σκοπό την υλοποίηση συνδυασμένων παρεμβάσεων για την υποστήριξη ανέργων που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, οι οποίοι λόγω ιδιαιτεροτήτων βρίσκονται την παρούσα χρονική περίοδο σε μειονεκτική θέση, ώστε να ενταχθούν ή να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Σύμπραξης http://www.agrozo.gr/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=435

 

Τελευταία Νέα από την ΠΕΔ Ηπείρου

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd