Η ιστοσελίδα βρίσκεται σε πιλοτική λειτουργία. Το περιεχόμενο της ανανεώνεται διαρκώς.
Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου 2020 16:01

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σας καλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ε.Δ. Ηπείρου που θα γίνει στα γραφεία της στα Ιωάννινα (Ναπ. Ζέρβα 2, 4ος όροφος), ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ, 24.02.2020 και ώρα 13:00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Επικύρωση του Πρακτικού Δημόσιας Κλήρωσης, για τον ορισμό εκπροσώπου (τακτικού) της Π.Ε.Δ. Ηπείρου, με τον αναπληρωτή του, προκειμένου να συγκροτηθεί από το Δήμο Ζίτσας η Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «Αποχέτευση Ομβρίων Υδάτων Τμήματος Οικισμού Τ.Κ. Ζωοδόχου», προϋπολογισμού 2.200.000,00 € στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020»
  2. Επικύρωση του Πρακτικού Δημόσιας Κλήρωσης, για τον ορισμό εκπροσώπου (τακτικού) της Π.Ε.Δ. Ηπείρου, με τον αναπληρωτή του, προκειμένου να συγκροτηθεί από το Δήμο Σουλίου η κατά νόμο Επιτροπή Διαγωνισμού για τη σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης του έργου με τίτλο «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης πόλης Παραμυθιάς-Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμού Αγίου Δονάτου. Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης πόλης Παραμυθιάς», συνολικού προϋπολογισμού 2.227.419,35 € (χωρίς ΦΠΑ 24%), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.
  3. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια επίπλων και σκευών για την κάλυψη αναγκών στα γραφεία της Π.Ε.Δ. Ηπείρου
  4. Έγκριση δαπάνης για την συντήρηση κλιματιστικών στα γραφεία της έδρας και τα τοπικά παραρτήματα της Π.Ε.Δ. Ηπείρου
  5. Έγκριση μετακίνησης μελών της ομάδας έργου “SUSTOURISMO” της Π.Ε.Δ. Ηπείρου για τη συμμετοχή τους στην εναρκτήρια διακρατική συνάντηση του εγκεκριμένου συγχρηματοδοτούμενου έργου με ακρωνύμιο “SUSTOURISMO” , που θα πραγματοποιηθεί στην Θεσσαλονίκη στις 27 και 28 Φεβρουαρίου 2020

.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Π.Ε.Δ. ΗΠΕΙΡΟΥ

 

ΝΤΑΚΑΛΕΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ

Τελευταία Νέα από την ΠΕΔ Ηπείρου

DMC Firewall is a Joomla Security extension!