Η ιστοσελίδα βρίσκεται σε πιλοτική λειτουργία. Το περιεχόμενο της ανανεώνεται διαρκώς.
Δευτέρα, 09 Μαρτίου 2020 15:26

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σας καλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ε.Δ. Ηπείρου που θα γίνει στα γραφεία της στα Ιωάννινα (Ναπ. Ζέρβα 2, 4ος όροφος), ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 13.03.2020 και ώρα 14:00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Επικύρωση του Πρακτικού Δημόσιας Κλήρωσης, για τον ορισμό εκπροσώπου (τακτικού) της Π.Ε.Δ. Ηπείρου, με τον αναπληρωτή του, προκειμένου να συγκροτηθεί από το Δήμο Ηγουμενίτσας η κατά νόμο Επιτροπή Διαγωνισμού για τη σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης του έργου με τίτλο «Διαμόρφωση πλέγματος πεζοδρομίων–ποδηλατοδρόμων και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων στην 1η Π.Ε. Ηγουμενίτσας», συνολικού προϋπολογισμού 2.280.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ 24%), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.
  2. Επικύρωση του Πρακτικού Δημόσιας Κλήρωσης, για τον ορισμό εκπροσώπου (τακτικού) της Π.Ε.Δ. Ηπείρου, με τον αναπληρωτή του, προκειμένου να συμμετάσχει στην Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση διατηρητέου ιστορικού Δημαρχείου Άρτας», συνολικού προϋπολογισμού 2.016.129,03 € (χωρίς ΦΠΑ 24%).
  3. Έγκριση μετακίνησης μέλους του ΔΣ της Π.Ε.Δ. Ηπείρου.
  4. Έγκριση δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών αποδελτίωσης ΜΜΕ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Π.Ε.Δ. ΗΠΕΙΡΟΥ


ΝΤΑΚΑΛΕΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ

Τελευταία Νέα από την ΠΕΔ Ηπείρου

Our website is protected by DMC Firewall!