Η ιστοσελίδα βρίσκεται σε πιλοτική λειτουργία. Το περιεχόμενο της ανανεώνεται διαρκώς.
Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2020 12:54

Συνεδρίαση Εκτελεστικής Επιτροπής 2020

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

α) του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») όπως ισχύει σήμερα, β) του άρθρου 12 του Κανονισμού Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ. Ηπείρου (απόφ. Δ.Σ. 40/2012 ΑΔΑ: ΒΕΦ3ΟΚΖ3-5ΦΟ), δ) την παρ. 1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55 Α’/11-3-2020) και ε) τις Εγκύκλιους 18318/13-3-2020 και 20930/31-03-2020 του Υπ. Εσωτερικών,

σας καλούμε σε συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ε.Δ. Ηπείρου, η οποία θα γίνει λόγω του κορωνοϊού COVID-19, «διά περιφοράς», στις 19.06.2020 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 11:00, με τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 1. Επικύρωση του Πρακτικού Δημόσιας Κλήρωσης, για τον ορισμό εκπροσώπου (τακτικού) της Π.Ε.Δ. Ηπείρου, με τον αναπληρωτή του, προκειμένου να συμμετάσχει στην Επιτροπή Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ του έργου με τίτλο “Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Τ.Δ. Παρακαλάμου του Δήμου Άνω Καλαμά (νυν Πωγωνίου)”, προϋπολογισμού 700.000,00€ (με Φ.Π.Α.), με α/α συστήματος 89913.
 2. Επικύρωση του Πρακτικού Δημόσιας Κλήρωσης, για τον ορισμό εκπροσώπου (τακτικού) της Π.Ε.Δ. Ηπείρου, με τον αναπληρωτή του, προκειμένου να συμμετάσχει στην Επιτροπή Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ του υποέργου Α/Α 5: “ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕΥΑΙ”, του έργου “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΓΟΥ ΟΔΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΝΙΑΡΧΟΥ” προϋπολογισμού 2.129.032,26 € (χωρίς ΦΠΑ), με α/α συστήματος 89907.
 3. Επικύρωση του Πρακτικού Δημόσιας Κλήρωσης, για τον ορισμό εκπροσώπου (τακτικού) της Π.Ε.Δ. Ηπείρου, με τον αναπληρωτή του, προκειμένου να συμμετάσχει στην αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» προϋπολογισμού 1.260.000 € (με ΦΠΑ)
 4. Έγκριση μετακινήσεων Προέδρου Π.Ε.Δ. Ηπείρου
 5. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια συστήματος εσωτερικής σκίασης για τις ανάγκες των γραφείων της Π.Ε.Δ. Ηπείρου 
 6. Έγκριση δαπάνης, αγοράς άδειας χρήσης προγράμματος organizer για τις ανάγκες των γραφείων της Π.Ε.Δ. Ηπείρου
 7. Έγκριση προμήθειας εφαρμογής που θα καλύπτει τις υποχρεωτικές απαιτήσεις του Νόμου, 4440/2016, άρθρο 24, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 47 του Νόμου 4508/2017, και σχετίζεται με την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων όλων των φορέων του Δημοσίου.

Η διαδικασία της «διά περιφοράς» λήψης απόφασης θα γίνει ως εξής:

 • Κάθε μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής θα συμπληρώσει – ψηφίσει στο συνημμένο ειδικό έντυπο.
 • Οι απαντήσεις (ψηφοφορία) κάθε μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής, θα πρέπει να αποσταλούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Π.Ε..Δ Ηπείρου (email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) σε μορφή PDF, έως και την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 19.06.2020 και ώρα 12.00.
 • Τυχόν απόψεις – παρατηρήσεις, παρακαλούμε να συσχετίζονται με κάθε ένα από τα ανωτέρω θέματα, προκειμένου να καταχωρηθούν στα πρακτικά.
 • Εάν οι παρατάξεις επιθυμούν να συμπεριληφθούν οι απόψεις – παρατηρήσεις στην απόφαση κάθε θέματος, παρακαλούμε να διατυπώσουν περίληψη αυτών.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Π.Ε.Δ. ΗΠΕΙΡΟΥ 
 
 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΚΑΛΕΤΣΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ
 
 
 

Τελευταία Νέα από την ΠΕΔ Ηπείρου

Our website is protected by DMC Firewall!